Levende rosenkrans fra hele verden

Rosenkransbønnen har uendelig kraft og kan ændre dig og dine omgivelser, den kan ændre verdens skæbne, den kan redde dit jordiske liv og evige liv, den kan helbrede din krop og sjæl, den kan give dig fred i hjertet og fred for verden, den kan vække i dig og andre en længsel efter Gud.

Maria var den nærmeste til Jesus, hun kender ham bedst og derfor vil hun føre os til ham. Lad os bede sammen med Maria, mens vi betragter Jesu Kristi liv.

Rosenkransen er det mest magtfulde våben i kampen mod en ond ånd.

Sammen tager vi ud på pilgrimsvejen til Himlen, mens vi holder Marias hånd.

Hele verden beder rosenkransen.

Vi laver rosenkransen på denne måde.

På den måde beder vi sammen med hele kirken og for hele kirken, om styrkelse af troen og kærligheden til Gud og mennesker og for Paven og Kirkens enhed i hele verden.Vil du hjælpe med til at opbygge en stærk familie med Gud gennem rosenkransen?