Missions betydninig

Missions betydning i Overgivelsesikonet

Prikker omkring Kristi skikkelse i ikonet betegner døbte mennesker, og prikkerne rundt om på kloden betegner, at de er sendt til hele verden for at forkynde den gode nyhed om Kristus. Således kan vi i Overgivelsesikonet læse vores mission i Kristi Kirke. Ligesom Maria og Jesus er vi udvalgt, kaldet og sendt.

UDVALGT - Maria blev udvalgt som Moder til Guds Søn.
SENDT - Guds Søn blev sendt af Gud til verden for at frelse mennesker.
KALDET - Gud vælger, kalder og sender alle, der er døbt, til at forkynde Kristi gode nyhed og Hans frelsende mission.
Et kald til hellighed.
Kald til mission.
Kaldet til omvendelse
.

Alle er kaldet til at opfylde Guds plan i frelseshistorien.

Hvad er dit kald?
Hvad kalder Gud dig til at gøre?
Tænk over det.


Ikonet-Amen er et MISSIONS IKON

Missions aspekt i Overgivelsesikon blev fremvist i filmen "Missio ICON-THE MISSION OF THE CHURCH OF CHRIST IN THE ICON AMEN" realiseret på 25 verdenssprog. For os alle er forbilledet for den missionær holdning Maria, som hastigt tog den gode nyhed til Elizabeth og har hjulpet hende i flere måneder. Må Ikon Amen være en opfordring til os om at være aktive i Kirken og engagere os i Kirkens missionsarbejde.