Dwa Światy

Psalm 27, 1

Pan jest moim światłem i moim zbawieniem, kogo mam się lękać?

W Ikonie Amen można zobaczyć obraz dwóch światów. 

Świat światła


Kula ziemska, trzymana w rękach Boga, jest otoczona jasnymi kolorami, które wyraźnie odbijają się na ciemnym tle. Wyrażają one prawdę, że cały świat jest zanurzony w tajemnicy Boga. Świat, a w nim człowiek, został stworzony przez Boga jako dobry i piękny. Kula ziemska, otoczona światłością, jest symbolem NOWEGO MIASTA Jeruzalem, a więc wiecznego szczęścia z Bogiem, do którego wszyscy jesteśmy zaproszeni. Bóg każdego z nas powołuje do świętości: „Świętymi bądźcie, bo Ja jestem Święty” (1 P 1,15-16).


Każde spojrzenie na drugiego człowieka jest ważne. Może ukoić ból, albo też zranić. Jest spojrzenie z miłością, które otwiera nas na miłość i jest spojrzenie wrogie, które budzi lęk i zamyka na miłość.
Zobacz, jakim wzrokiem patrzy na ciebie Bóg.

SPOJRZENIE


Na Ikonie Amen zostało umieszczone Oko Boga – Oko Bożej Opatrzności. Bóg Ojciec patrzy na wszystkich ludzi, jak na swoje dzieci, z wielką czułością, troskliwością i ojcowską miłością. Widzi nas tu i teraz. Oko Boga przyciąga nasz wzrok, zaprasza do spotkania z Ukochanym Ojcem.
Gdy nadeszła pełnia czasu Bóg wejrzał na Maryję. Obdarzył Ją spojrzeniem pełnym miłości. W taki sam sposób patrzy również na ciebie i na mnie.

Czy pamiętasz o tym, że Bóg patrzy na ciebie z tęsknotą, czułością i miłością?
Czy zastanawiasz się nad tym, kim jesteś dla Niego, że obdarza cię takim spojrzeniem?

Czy myślisz nad tym, kim Bóg jest dla ciebie?


Bóg patrzy na nas i Bóg mówi do nas. Bóg jest żywym Słowem: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo” (J 1, 1- 8). Bóg stworzył świat przez Słowo, ale człowieka ulepił rękami.
Na Ikonie Boga Ojca symbolizują Ręce. Otulają one cały świat wyrażając wielką miłość i troskę Boga o całe dzieło stworzenia i o człowieka, który jest koroną stworzeń. Bóg opiekuje się światem, czuwa nad nim. Jesteśmy w Jego dobrych dłoniach. Bóg kocha każdego z nas bezgraniczną, bezinteresowną miłością i pragnie, byśmy na Jego wzór i podobieństwo taką samą miłością obdarzali siebie nawzajem. Bóg pragnie naszej świętości i powołuje nas do niej. Bóg chce dla nas wiecznego szczęścia, wiecznego zbawienia.

Psalm 27, 1

Pan jest obrońcą mego życia. 
Przed kim więc mam odczuwać trwogę?


Bóg Ojciec został przedstawiony na Ikonie jako Ten, który trzyma w swoich dłoniach kulę ziemską i wszystko, co na niej istnieje. Największym i najwspanialszym dziełem Boga jest człowiek. Został on stworzył na obraz i podobieństwo Boże. Pragnieniem Boga jest, aby każdy człowiek żył z Nim w wielkiej zażyłości. Tym, co wyróżnia człowieka od wszystkich stworzeń jest wolna wola, dzięki której człowiek może decydować i dokonywać wyboru między dobrem a złem. Niestety, człowiek przez swoje nieposłuszeństwo utracił przyjaźń z Bogiem. Wybierając drogę grzechu odszedł od Boga, odwrócił się od Niego, odrzucił Boga i Jego miłość.

Bóg widzi nas nawet w ciemności i jest przy nas.


Na Ikonie Amen widoczne są dwa trójkąty, które przypominają klepsydrę. W jednym z nich znajduje się Oko Opatrzności, w drugim Duch Święty w postaci gołębicy. Symbole te mają przypominać słowa Jezusa: „Królestwo Boże jest bliskie, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15).

świat Ciemności


Ciemne kolory, którymi została wypełniona Ikona, oznaczają świat, w którym żyjemy. Dzisiejszy świat jest pełen ciemności, a więc lęku, niepokoju, chaosu i różnych zagrożeń, które czyhają na nas i wkradają się ukradkiem do naszych serc. Człowiek żyjący w tym świecie jest coraz bardziej głuchy na głos Boga, nie ma świadomości tego, że życie bez Boga jest życiem w iluzji i ułudzie. Człowiek ulega złu, przez co zamyka się na Boga i na innych. Charakteryzuje go egoizm, życie tylko dla siebie, obojętność na innych. Człowiek, oddalając się od Boga, zapomina Kto go stworzył, kim jest, po co żyje i dokąd zmierza. Tonąc w złu nie szuka ratunku u Boga.
Nie chce uznać, zaakceptować tego, że jest słaby i sam sobie nie poradzi. Mając swoje plany, projekty na życie chce realizować je według własnego uznania. Uważa, że jest wolny, że może wybierać to, co sam uważa za słuszne. Zapomina o tym, że wolność bez Boga prowadzi zawsze do niewoli. Człowiek zniewolony przez zło, przez szatana często zakrywa swój grzech i zagłusza swoje sumienie.

W jakim świecie ty żyjesz?
Czy odnależłeś siebie w Ikonie? 
Świat światłości czy świat ciemności?


Każda ikona zawiera wiele symboli, które nieraz są niewidoczne dla nas lub trudne do zrozumienia, dlatego jest potrzeba wyjaśnienia tego. Poznaj UKRYTE SYMBOLE w ikonie Amen.

Ikona Zawierzenia charakteryzuje się szczególnymi znakami, które na pozór są niewidoczne. Na ciemno-niebieskim tle, który symbolizuje świat, w którym żyjemy, są ukryte znaki wodne. Można je dostrzec wpatrując się uważnie w Ikonę. 

Po lewej stronie dłoni Boga widzimy 

twarz Chrystusa w cierniowej koronie.

Po prawej stronie dłoni Bog widzimy 

człowieka, który jest do Niego odwrócony tyłem.

Wymowa tych symboli jest następująca:

Chrystus nadal cierpi, ponieważ ludzie odwracają się od Boga.


Oba symbole są przerażające. To prawie niewiarygodne.
Jak one znalazły się na Ikonie Amen? Dają one dużo do myślenia.

Wyżej wspomniane symbole, pierwotnie nie były zaplanowane w Ikonie. Powstały spontanicznie na skutek swobodnych ruchów ręki i dowolnego doboru odcieni farb przez młodzież w czasie malowania.

Co mówią tobie ukryte symbole?
Czy jesteś tym dotknięty?


Chrystus umarł na krzyżu z miłości do nas. Ogniem swojej miłości pragnie rozpalić nasze serca. Jezus pragnie, abyśmy w świecie byli „iskierkami” Jego miłości i w ten sposób prowadzili innych do Boga.

Bóg nas nigdy nie opuszcza, nawet wtedy, gdy wydaje się nam, że wszysko stracone i ciemność nas ogarnia.
On daje nam światło poznania Go w Piśmie św. 

W czterech rogach obrazu, zostały umieszczone symbole czterech ewangelistów: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Przypominają one o tym, że Ewangelia jest jak kompas - wskazuje właściwą, nieomylną drogę do głębszego poznania Boga i zjednoczenia się z Nim. Jeżeli będziemy słuchać Słowa Bożego, odkryjemy miłość Boga ku nam i zatęsknimy za Nim. 

Czy budzi się w tobie tęsknota za poznaniem Boga?