Kropeczka i Perła

Proces tworzenia i technika wykonania Ikony Amen.
Ikona Amen powstała jako projekt na Światowe Dni Młodzieży w Panamie i Lizbonie. Jest wykonana metodą stemplowania (za pomocą ołówka z gumką i przy użyciu farb akrylowych).

Małe kropki oznaczają wszystkich ludzi na świecie.


Ikona została wykonana w 2017 r. przez młodych katolików mieszkających w Danii, reprezentujących 30 krajów świata, skupionych przy Parafii Świętej Anny w Kopenhadze. Katolicy w Danii, chociaż jest ich zaledwie niecałe 1 % ludności, reprezentują ponad 100 narodowości. Są to młodzi ludzie wywodzący się z różnych kultur, o różnych poglądach, tradycjach, najczęściej studenci oraz pracujący w różnych zawodach. Wykonawcami Ikony nie byli artyści!!! Byli to amatorzy. Ich włączenie się w tworzenie Ikony zaowocowało tym, że zobaczyli siebie w innym świetle. Odkryli, że we wspólnocie jest siła. Stawiali swoje stemple jakby „pieczęcie” samych siebie, wyrażając w ten sposób swoje myśli, uczucia, pragnienia, tęsknoty. Każdy mógł i może się w nich odnaleźć.


Małe stempelki, z których powstała Ikona można porównać do pieczęci na sercu człowieka, jaką jest dar dziecięctwa Bożego. Przez chrzest święty staliśmy się dziećmi Bożymi. Jedna konkretna kropka to jeden konkretny człowiek. Wielość kropek tworzących Ikonę można porównać do wspólnoty Kościoła złączonej węzłem miłości. W tej wspólnocie - Rodzinie Bożej są święci i grzesznicy. Najważniejsze jednak jest to, że w oczach Boga każdy człowiek jest wartościowy, jedyny, niepowtarzalny, a przede wszystkim kochany. Taką perłą jest Maryja, taką perłą w ręku Boga jest także każdy człowiek. Bóg zaprasza nas, abyśmy razem, we wspólnocie, tworzyli piękny obraz, którym jest Kościół Chrystusowy.

Bóg pragnie, aby nasze życie, które na Ikonie symbolizuje mała kropka, nabrało blasku w Jego obecności i stało się drogocenną perłą.

Czy chcesz być perłą w rękach boga?