Maryja uczy nas

MARYJA WZOREM EWANGELIZACJI W IKONIE AMEN

Przez Maryję do Jezusa

 

Maryja pokazuje nam właściwy kierunek ewangelizacji. Rozpoczyna się ona nie od szukania metod i strategii, ale od wsłuchiwania się w Słowo Boże. Maryja uczy nas prostoty ewangelizacji, która polega na otwarciu się na Boga, na Jego Słowo, aby Bóg mógł w nas i przez nas działać. Plan ewangelizacji zawarty w Ikonie to:

Przez Maryję do Jezusa. Oddanie się w ręce Maryi pozwala nam być posłusznymi natchnieniom Ducha Świętego, pomaga w dawaniu świadectwa z mocą i gorliwością oraz z wielkim zatroskaniem o zbawienie wszystkich ludzi. Potrzeba nam takiej odwagi, jaką miała Maryja, aby dać się prowadzić Duchowi Świętemu. U podstaw ewangelizacji jest kluczowe słowo Amen, czyli zgoda na pełnienie woli Bożej, bycie narzędziem w ręku Boga.

Ikona Zawierzenia jest jak otwarte okno, przez które możemy zobaczyć scenę Zwiastowania Maryi i usłyszeć Amen Maryi. Jest jak powiew Ducha Świętego, który ma obudzić ludzi z letargu obojętności i zapalić ludzkie serca tęsknotą za Bogiem oraz rozbudzić w nich pragnienie głoszenia Dobrej Nowiny o Chrystusie z radością i pasją. Zechciejmy odpowiedzieć na Boże zaproszenie słowami:

 

„Oto jestem, poślij mnie! (Iz 6,8).


Ikona Zawierzenia jest jak otwarte okno

Maryja uczy nas prawdziwej ewangelizacji:1. Słuchania Słowa Bożego.
2. Otwierania się na Boga.
3. Odkrywania prawdy o dziecięctwie Bożym.
4. Dyspozycyjności wobec Boga.
5. Posłuszeństwa Bogu, czyli mówienia „Amen” na wolę Bożą.
6. Całkowitego zaufania Bogu.
7. Wytrwałości w realizacji Bożych planów.
8. Wdzięczności i uwielbiania Boga za wszystko.
9. Pokory, radości i prostoty.
10. Zapatrzenia się w Jezusa.
11. Adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
12. Niesienia Jezusa potrzebującym.
13. Troski o zbawienie wszystkich ludzi.
14. Posługi misyjnej.

Maryja uczy nas dać się zapalić ogniem tęsknoty za Bogiem.

„Maryja wstała i poszła z pośpiechem” (Łk 1,39)