Maryja Ratunkiem dla Świata

Od chwili poczęcia Syna Bożego, za sprawą Ducha Świętego, Maryja jest całkowicie zjednoczona z Jezusem jako Jego Matka i od pierwszej chwili Jego istnienia adoruje Go. Nosząc Jezusa pod swoim sercem staje się żywą monstrancją. Maryja całym swoim życiem uwielbiała Boga za wszystko, co Jej uczynił.Maryja chce być kołem ratunkowym

Symbolika rąk Maryi w Ikonie Amen jest bogata. Uniesione ręce Maryi oznaczają postawę Jej serca, które jest pełne uwielbienia Boga i zatroskane o to, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni. Uniesione ręce Maryi to również gest wyrażający Jej nieustanną modlitwę wstawienniczą za światem. Natomiast rozłożone od jednego do drugiego krańca ziemi ręce Maryi przypominają, że chce Ona powstrzymać wszelkie zło i to, co się Bogu nie podoba. Maryja chce ratować biednych grzeszników, którzy się pogubili na ścieżkach swojego życia i nie widzą już jego sensu. Maryja jedną rękę wyciąga do ciemności, śpiesząc na ratunek tym, którzy przez grzech odeszli od Boga, a drugą ręką wskazuje na żółty okrąg kuli ziemskiej, czyli przypomina o powszechnym powołaniu do świętości. 


Maryja chce być kołem ratunkowym dla tych, którzy toną w grzechach i już nie widzą dla siebie ratunku. Maryja pragnie ocalić świat od zagłady, od zguby wiecznej. Chce ratować wszystkich zabłąkanych i zagubionych w tym świecie. Ona chce nas chronić przez szatanem i jego podstępami. Jej matczyne serce jest tak troskliwe, że nie chce nikogo utracić. Maryja chce nas wszystkich zaprowadzić do Jezusa, aby On uzdrowił nasze dusze w sakramencie pokuty, a w Sakramencie Eucharystii umocnił nas swoim Ciałem, które jest zadatkiem życia wiecznego.

Czy powierzasz Maryi Twoje życie i ufasz Jej? 

Czy wierzysz, że Maryja troszczy się o ciebie jako Matka
i może uratować cię od złego?