Lizbona 2023

Spotkanie młodych katolików, które ma się odbyć w dniach od 1 do 6 sierpnia 2023 w Lizbonie

Strona w trakcie budowy