Projekt z Danii

Projekt z Danii na Światowe Dni Młodzieży 2019 w Panamie.

Młodzi Katolicy w Danii  z 30 krajów razem z s. Terezją/Teresą SBDNP wykonali  unikatowy obraz Ikony Maryjnej metodą stemplowania używając ołówka z gumką i farb akrylowych. 

Liderem projektu jest polska siostra zakonna s.M. Teresa/Terezja Piekos, należąca do wspólnoty Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP w Kopenhadze, która od wielu lat pracuje z dziećmi i  młodzieżą w Danii.
Ikona Amen została ukończona w parafii św. Anny w Kopenhadze w maju 2017 roku.

Ikona składa się z tysięcy kolorowych kropek, które obrazują całą ludzkość na ziemi i to jest znak Uniwersalnej Wspólnoty Kościoła czyli Rodzina Boża.

Ikona otrzymała tytuł Amen, który nawiązuje do tematu na ŚDM w Panamie, który Ojciec św. Franciszek wybrał:

„Oto ja służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego („Łk 1,38).


Ikona Amen jest jak otwarte okno


Ikona Amen jest jak otwarte okno, gdzie można zobaczyć scenę zwiastowania Maryi, a zarazem jak powiew Ducha św., który ma obudzić ludzi z letargu obojętności i zapalić ludzkie serca tęsknotą za Bogiem oraz wzbudzić pragnienie głoszenia Dobrej Nowiny o Chrystusie z radością i pasją na cały świat, aby wszyscy ludzie byli zbawieni.

Galeria