Wyruszamy razem w drogę

Międzynarodowy projekt ewangelizacyjny z Danii na ŚDM w Lizbonie

PROJEKT NA ŚDM W LIZBONIE


Po zwiastowaniu Maryja nosi Chrystusa w swoim łonie. Bóg uczynił wielkie rzeczy dla niej i całej ludzkości. Maryja skupia całą uwagę na swoim Synu Jezusie Chrystusie, który jest Synem Boga Najwyższego i Zbawicielem Świata. Jest zapatrzona w Niego. Adoruje Go od pierwszej chwili pod swoim sercem. Ona jest jak żywa monstrancja. Jej duszę napełnia ogromna radość, która przynagla Maryję do podzielenia się tą nowiną z innymi. Anioł Boży nawiedził Maryję, a Maryja pragnie nawiedzić swoją krewną, która jest w potrzebie pomocy. Zanosi jej największy dar - Zbawiciela świata.
W myśl hasła na ŚDM w Lizbonie ”Maryja wstała i poszła z pośpiechem.” (Lk. 1, 39) 
Maryja pragnie pomóc spotkać się z Jezusem każdemu nas, tobie i mnie. 

A może to ty jesteś osobą w potrzebie i potrzebujesz pomocy?


Nawiedzenie Maryi w Ikonie Amen całego świata.
Wstań i idź dając świadectwo z radością i pośpiechem, tak jak Maryja.

Wyruszamy w drogę 
z Maryją w Ikonie Amen

- z otwartością słuchać Słowa Bożego
- z gotowością odpowiedzieć na światło Ducha Świętego.
- z wiernością przyjmować Wolę Bożą
- z oddaniem się Maryi pod Jej opiekę i zawierzeniem siebie Bogu
- z poczuciem swojej tożsamości, że jestem dzieckiem Boga
- z wdzięcznością Bogu za to, kim jestem
- z uwielbieniem Boga w sercu i na ustach
- z tęsknotą spotkania się z Bogiem
- z radością dzielenia się swoją wiarą z innymi
- z pragnieniem zaniesienia Dobrej Nowiny o Chrystusie innym
- z zapatrzeniem się w Maryję naśladująć Ją w adoracji Jezusa
- z odwagą dawania świadectwa
- z niesieniem pomocy potrzebującym
- z potrzebą wspierania misji
- z modlitwą za innych, zwłaszcza za rodziny, aby były Bogiem silne.

Maryjo, pomóż nam śpieszyć się czynić dobro naszym bliżnim, nieść pomoc potrzebującym i z pośpiechem głosić radość Ewangelii na cały świat, dając świadectwo wiary w Boga z motywem Ikony Amen.

Pragniemy utworzyć IKONĘ AMEN ze świadectw - zdjęć z ikoną Amen na ŚDM w Lizbonie 2023.
Marzeniem naszym jest, aby Te świadectwa udokumentować na telebimie w Lizbonie na ŚDM w 2023 jako 
ŻYWA IKONA AMEN z całego świata.
Dołącz do nas! We wspólnocie siła!
TWORZYMY RAZEM JEDNĄ RODZINĘ BOŻĄ - WSPÓLNOTĘ KOŚCIOŁA CHRYSTUSOWEGO.