Żywy różaniec z całego świata

Zapraszamy do włączenia się w Międzynarodowy Projekt na ŚDM w Lizbonie z Ikoną Amen przez wspólną modlitwę różańcową.
Maria z różańcem
Maryja była najbliżej Jezusa, Ona zna Go najlepiej, dlatego Ona zaprowadzi nas do Niego. Módlmy się razem z Maryją rozważając życie Jezusa Chrystusa. 
Różaniec jest najpotężniejszą bronią w walce ze złym duchem.
Wyruszamy razem w drogę pielgrzymowania do Nieba trzymając Maryję za rękę. 
Cały świat modli się różańcem.

Różaniec tworzymy w ten sposób.

  • Zdrowaś Maryjo... w j. ojczystym / modłą się młodzi z całego świata
  • Ojcze nasz... po Łacinie/ modlą się kapłani ze wszystkich kontynentów
  • Chwała Ojcu .. po łacinie/modlą się siostry zakonne ze wszystkich kontynentów
  • Wierzę w Boga Ojca... po łacinie/ modli się Biskup
Modlimy się w ten sposób z całym Kościołem i za cały Kościół, o umocnienie wiary i miłość do Boga i ludzi oraz za Papieża i o Jedność Kościoła na całym świecie.

Czy chcesz pomóc przez różaniec budować Rodzinę Bogiem silną?

Módlmy się Różańcem 
z Całym Światem

Dołącz do Różańca