Vandprojekt i Cameroun

Ikonen ”AMEN” støtter Kirkens evangeliseringsmission i verden ved Verdens Ungdomsdag (WYD)

En gruppe danske unge katolikker fra Sankt Annæ sognet i København, Danmark, lavede Ikon Amen i 2017 til evangeliseringsformål i overensstemmelse med emner til WYD, Panama i 2019 og Lissabon i 2023.

Ikon Amen er missions Ikon og et evangeliseringsredskab til støtte for kirkens evangeliseringsmission i verden.

Ikon ”AMEN” udstiller Maria, som det menneske der er fuldstændigt åbent for Gud, hendes totale ”ja” altså ”Amen” (således ikonens navn). Maria skyndte sig til Zacharias hus for at tage omsorg for Elisabeth. Ikonets budskab tilskynder os til at drage omsorg for mennesker i nød.

For at udbrede kendskab til ikonen ”AMEN” og derved til Marias betydning for menneskers frelse, fik vi lavet T-shirt påtrykt ikonen.  Flere tusinde er nu udbredt i flere lande.  T-shirten er visitkort for det internationale fællesskab af familier ”Familiekirke”, som er blevet dannet i Skt. Annæ menighed i København i 2020.  Familiefællesskabet udtrykker Kirken som Guds familie spredt ud over hele verden, men dog er forenet i den samme katolske tro.

Som en del af evangeliseringsprojekt med ikon "AMEN" hjælper vi missioner i forskellige lande.

 Lige nu hjælper vi mission i Afrika.

CAMEROUN

Vi begyndte i 2021 et samarbejde med Oblatfædrene (OMI) i Cameroun provinsen, som bringer de gode nyheder om menneskets frelse ved Gud og gør alt muligt, så hver person, de når ud til, finder den menneskelige persons værdighed. Og i Cameroun lever folk uden adgang til drikkevand. Oblatfædrene i Cameroun provinsen var i gang med at bygge brønde i små fattige samfund.
Samarbejdet kom i gang gennem en præstestuderende fra Cameroun, som læste på Oblatfædrenes præsteseminarium i Obra, Polen. Da han så ikonen, blev han meget begejstret for den og kom i kontakt med gruppen i Danmark, der står bag den. Dér fik han at vide omkring ikonets evangeliseringsformål. Kontakten til Oblatfædrenes mission i Cameroun blev derved etableret.

Oblatfædrenes brøndbygningsprojekt i Cameroun drejer sig om vand. Vand symboliserer liv. Som sl. 42 udtrykke det ”Som hjorten skriger efter rindende vand, således skriger min sjæl efter dig, o Gud”. Ethvert menneske har absolut værdi og er dyrebart i Guds øjne.

Derfor skal ethvert menneske fra undfangelsens øjeblik altid ses som et subjekt, der skal respekteres, æres og elskes for dets egen skyld.  ”Den, der tørster skal komme til mig og drikke” siger Jesus (Joh.7,37).  Ved at være med til at skaffe rent vand til folk, vil vi også vække i dem en længsel, en tørst efter den levende Gud.  Ligesom det sker i ikon ”Amen” hvor vi ser Maria, som den der fører os til den levende Gud, hendes Søn, Jesus Kristus, Frelseren.

Maria gik til brønden og bragte rent vand til Jesus i Nazareth og hun ønsker det samme for enhver menneske på jorden. Uden vand er der ikke liv. Netop Ikon ”AMEN” ses Maria som den bedende moder til Jesus og som den lærerig og omsorgsfulde moder til os alle med hendes befaling ”gør alt hvad han siger”.

Når vi møder Jesus, vil vi nok hver især gerne høre disse ord: ”Jeg var tørstig og I gav mig noget at drikke.” (Matt. 25:35)

Takket være inspiration fra Ikon ”AMEN” ønsker vi at hjælpe mennesker i nød med Marias hjælp, ligesom HUN.

Hvis du savner Gud og elsker den næste, kan du bevise det med dit vidnesbyrd om omsorg for de fattige ved økonomisk støtte til et brøndbyggeri i Cameroun. Du kan:

Mobile Pay til +45 50 19 75 34

eller

Bankoverførsel:
Reg.nr.: 2101
Kontonummer: 6893416550

med teksten Cameroun. Pengene bliver sendt ubeskåret til Oblatfædrenes mission i Cameroun.

Med en hjertelig tak for enhvers gavmildhed.