To Verdener

Sl. 27,1

Herren er mit lys og min frelse hvem skal jeg da frygte?

I Ikon Amen kan man se billede af to verdener

Lysets verden

Kloden, holdt i Guds hænder, er omgivet af lyse farver, der tydeligt reflekteres mod en mørk baggrund. De udtrykker sandheden om, at hele verden er fordybet i Guds mysterium. Verden, og mennesket i den, blev skabt af Gud som god og smuk. Kloden, omgivet af lys, er et symbol på DEN NYE BY Jerusalem, og derfor på evig lykke med Gud, som vi alle er inviteret til. Gud kalder hver enkelt af os til hellighed: "Vær hellige, for jeg er hellig" (1 Pet 1:15-16).
Hvert syn på den anden person er vigtig. Det kan være som en lotion og lindre smerten, eller det kan gøre ondt. Der er et blik med kærlighed, der åbner os for kærligheden, og der er et fjendtligt blik, der vækker frygt og lukker os for kærligheden.

Se, hvordan Gud ser på dig.

SYN

På ikonet blev Guds Øje - det Guddommelige Forsyns Øje - placeret. Gud Fader ser på alle mennesker som sine børn med stor ømhed, omsorg og faderlig kærlighed. Han ser os her og nu. Guds Øje fanger vores øjne og inviterer os til at møde vores elskede Fader.
Da tidens fylde kom, så Gud på Maria. Han gav hende et blik fuld af kærlighed. Han ser også på dig og mig på samme måde.

Kan du huske, at Gud ser på dig med længsel, ømhed og kærlighed?
Undrer du dig over, hvem du er for ham, at han giver dig det blik?

Tænker du over, hvem Gud er for dig?

Gud ser på os og Gud taler til os. Gud er det levende Ord: "I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud" (Joh 1,1-8). Gud skabte verden gennem Ordet, men han formede mennesket med sine hænder.
På ikonet er det hænderne som symboliserer Gud Fader. De favner hele verden og udtrykker Guds store kærlighed og Guds omsorg for hele skaberværk og for mennesket, som er skabningernes krone. Gud passer på verden, våger over den. Vi er i hans gode hænder. Gud elsker hver enkelt af os med en grænseløs, uselvisk kærlighed og ønsker, at vi skal give hinanden den samme kærlighed, lige som Gud giver os. Gud ønsker vores hellighed og kalder os dertil. Gud ønsker evig lykke for os, evig frelse.
Sl. 27,1

Herren er værn for mit liv. Hvem skal jeg da være bange for? 

Gud Faderen præsenteres på ikonet som den, der holder kloden og alt, hvad der findes på den, i sine hænder. Guds største og fuldkomne værk er mennesket. Det blev skabt i Guds billede og lignelse. Det er Guds ønske, at ethvert menneske lever med ham i stor intimitet. Det, der adskiller mennesket fra alle skabninger, er fri vilje, takket være hvilken mennesket kan bestemme og træffe et valg mellem godt og ondt. Desværre har mennesket mistet sit venskab med Gud gennem sin ulydighed. Da han valgte syndens vej, vendte han sig bort fra Gud, afviste Gud og hans kærlighed.

Gud ser os selv i mørket og er med os.

Ikon Amen viser to trekanter, der ligner et timeglas. I en af ​​dem er der Forsynets Øje, i det andet Helligånden i form af en due. 
Disse symboler skal minde os om Jesu ord: "Guds rige er nær, omvend jer og tro på evangeliet"(Mark 1,15).

Mørkets verden

De mørke farver, som ikonet var fyldt med, betegner verden, vi lever i. Dagens verden er fuld af mørke, af frygt, angst, kaos og forskellige trusler, der lurer for os og ubemærket sniger sig ind i vores hjerter. Mennesket, der lever i denne verden, er mere og mere døvt for Guds stemme, det er ikke klar over, at livet uden Gud er liv i illusion og vildfarelse. Mennesket bukker under for det onde, som lukker sig for Gud og andre medmenneske. Det er karakteriseret ved egoisme, lever kun for sig selv, ligegyldighed over for andre. Når mennesket tager afstand fra Gud, glemmer han, hvem der har skabt ham, hvem han er, hvad han lever for, og hvor han er på vej hen. Han drukner i ondskab og søger ikke hjælp hos Gud.
Han ønsker ikke at erkende eller acceptere, at han er svag, og at han ikke vil være i stand til at klare sig selv. Når han har sine planer, projekter for livet, ønsker han at gennemføre dem, som han finder passende. Han tror på, at han er fri, at han kan vælge, hvad han synes er rigtigt. Han glemmer, at frihed uden Gud altid fører til slaveri. Mennesket er slavebundet af det onde, af Satan, dækker ofte sin synd og bedøver sin samvittighed.

Hvilken verden lever du i?
Har du fundet dig i Ikon?
Lysets eller mørkes verden?

Hvert ikon indeholder mange symboler, som nogle gange er usynlige for os eller svære at forstå, så der er behov for afklaring.
Udforsk de SKJULTE SYMBOLER i Amen-ikonet.

Overgivelsesikonet er kendetegnet ved specifikke tegn, der tilsyneladende er usynlige. Der er skjulte vandmærker på den mørkeblå baggrund, der symboliserer den verden, vi lever i. Du kan se dem ved at stirre forsigtigt på ikonet.

På venstre side

af Guds hånd ser vi Kristi ansigt i en tornekrone.

På højre side

af Guds hånd ses en mand vendt med ryggen mod Gud.

Betydningen af ​​disse symboler er som følger:

Kristus bliver ved med at lide, fordi folk vender Gud ryggen til.

Begge symboler er rystende. Det er næsten ufatteligt, hvordan de kom på ikon Amen? De giver eftertanke. Man bliver berørt af det.

De ovennævnte symboler var ikke oprindeligt planlagt i ikonet. De blev skabt spontant som et resultat af frie håndbevægelser og frivilligt valg af farvenuancer af unge mennesker under arbejde.

Hvad siger de skjulte symboler til dig?
Blev du berørt af dem?

Kristus døde på korset af kærlighed til os. Han ønsker at tænde vores hjerter med sin kærligheds ild. Jesus ønsker, at vi skal være "gnister" af hans kærlighed i verden og dermed føre andre til Gud.

Gud forlader os aldrig, selv når det forekommer os, at alt er tabt, og at mørket overvælder os.
Han giver os lyset til at kende ham i skrifterne.
På hvert hjørne af ikonet er der symbolerne for de fire evangelister: Matthæus, Markus, Lukas og Johannes placeret i de fire hjørner af billedet. De minder os om, at evangeliet er som et kompas – det viser den rigtige, ufejlbarlige vej til en dybere kundskab om Gud og forening med Ham. Hvis vi lytter til Guds ord, vil vi opdage Guds kærlighed til os, og vi vil længes efter ham.

Har du en længsel efter at kende Gud?