Znaczenie Ikony

Cała Ikona składa się z różnokolorowych kropek, co symbolizuje wszystkich ludzi na świecie złączonych węzłem miłości w jedną Rodzinę Bożą - Wspólnotę Kościoła.

Zastanów się, bo czas ucieka, a wieczność czeka.

Duch Święty dokonuje Wcielenia Syna Bożego w łonie Maryi Dziewicy.

Wzniesione ręce Maryi wyrażają uwielbienie Boga, modlitwy i błagania. Maryja oręduje za nami w niebie.

Symbole Ewangelistów. Czterej Ewangeliści: Łukasz, Mateusz, Marek i Jan dają świadectwo o Chrystusie.
Kula ziemska na ciemno-niebieskim tle ikony symbolizuje świat, w którym żyjemy. Ale jaki jest dzisiaj ten nasz świat? Pełen chaosu, niepokoju, różnych zagrożeń, walki dobra ze złem.

Czy widzisz to na co dzień?

Ikona zaprasza cię do wsłuchiwania się w Słowo Boga i wypełnienie Woli Bożej, tak jak Maryja.
Bóg pragnie twojego szczęścia czyli zbawienia, ale czy ty pragniesz Boga?

Masz wolną wolę, do ciebie należy wybór, czy będziesz zbawiony! Co wybierasz?

Oko Opatrzności Boga. Bóg patrzy na mnie, tęskni za mną i pragnie nawiązać ze mną relację.
Bóg stworzył świat przez SŁOWO, ale człowieka uformował rękoma, co oznacza nieskończoną miłość Boga do człowieka.
Promienie z gołębicą symbolizują Ducha Świętego zstępującego na Maryję, która jest obdarzona pełnią łaski.
Klepsydra czasu. Odwieczny Bóg objawił się w ludzkiej historii w osobie Jezusa Chrystusa. Bóg jest Panem czasu i wieczności. Czas ucieka, wieczność czeka. Czy jesteś gotowy na spotkanie z Bogiem?
Tytuł ikony AMEN oddaje słowa Maryi: „Niech Mi się stanie według Słowa Twego.” Maryja jest gotowa całkowicie wypełnić Boży plan.
Oczy Maryi patrzą w dół, wyrażając pokorę i oddanie Bogu bez reszty. Jej wzrok jest skierowany na jej Syna Jezusa Chrystusa.
Maryja jest żywym Tabernakulum - przez 9 miesięcy nosi pod swym sercem Chrystusa, Boga-Człowieka.
Niebieski kolor sukni jest symbolem dziewictwa Maryi, a czerwony płaszcz Maryi oznacza Jej Boże macierzyństwo.
Czerwień ze złotem na płaszczu i aureola z gwiazd dwunastu podkreśla, że Maryja została ukoronowana przez Boga na Królową nieba i ziemi.
Wyciągnięta prawa ręka Maryi poza okrąg ziemi oznacza, że Maryja pragnie nas ratować i przywołuje tych, którzy znajdują się w ciemności.
Dziecię Jezus z wyciągniętymi rękami: ”Przyjdźcie do mnie wszyscy...” Zaprasza każdego bez wyjątku.
Jego oczy są pełne dobroci, miłości i tęsknoty za nami.
Krzyż w aureoli oznacza nieskończoną miłość Jezusa, która jest wielkim pragnieniem odkupienia nas. Przez Swoją śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie przywraca nam życie wieczne.
Jezus jest początkiem i końcem, Alfą i Omegą. Jego usta są otwarte, ponieważ On cały czas do nas mówi. Jego Słowo jest żywe i ma w sobie moc.
Chrystus pragnie rozpalić na ziemi ogień tęsknoty za Bogiem, zapalić serca wszystkich ludzi MIŁOŚCIĄ BOGA, która uchroni świat od zagłady.
Słowo zawarte w Ewangelii jest jak kompas dla naszego życia w drodze do Zbawienia. Wskazuje nam kierunek do poznania Boga. „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.
Ukryty symbol: cierpiący Chrystus. Chrystus cierpi, ponieważ człowiek odwraca się od Boga.
Ukryty symbol: Człowiek zagubiony, odwrócony od Boga i Maryja pocieszająca zgnębionego człowieka.
Cała ziemia jest otoczona światłością - wieczne szczęście z Bogiem. Oznacza to także powołanie każdego człowieka do świętości.
Każda kolorowa kropka jest jak „drogocenna perła” z Ewangelii: każdy człowiek jest perłą w ręku Boga, ukochanym dzieckiem Boga.