Wymiar misyjny

Wymiar misyjny w Ikonie Zawierzenia

Białe kropki, którymi jest otoczona postać Chrystusa na Ikonie, oznaczają ludzi ochrzczonych, zaś kropki wokół kuli ziemskiej, że są oni posłani na cały świat, aby głosić Dobrą Nowinę o Chrystusie. W Ikonie Zawierzenia możemy zatem odczytać swoją misję w Kościele Chrystusowym. Tak jak Maryja i Jezus jesteśmy wybrani, powołani i posłani.

WYBRANI – Maryja została wybrana na Matkę Syna Bożego.

POSŁANI – Syn Boży został posłany przez Boga na świat, by zbawić ludzi.

POWOŁANI – Bóg wybiera, powołuje i posyła każdego, kto jest ochrzczony do głoszenia Dobrej Nowiny o Chrystusie 
i Jego zbawczej misji.

Powołanie do świętości.
Powołanie misyjne.
Wezwanie do nawrócenia
.

Każdy człowiek jest powołany do spełnienia Bożego planu w historii zbawienia.

Jakie jest twoje powołanie? 
Do czego Bóg cię wzywa?
Pomyśl nad tym. 


Ikona Amen jest IKONĄ MISYJNĄ


Aspekt misyjny Ikony Zawierzenia został ukazany w filmie pt. „Missio ICON-THE MISSION OF THE CHURCH OF CHRIST IN THE ICON AMEN” zrealizowanym w 25 językach świata. Wzorem postawy misyjnej jest dla nas wszystkich Maryja, która z pośpiechem zaniosła Dobrą Nowinę do Elżbiety i służyła jej pomocą przez kilka miesięcy. Niech Ikona Amen będzie dla nas wezwaniem do aktywnego bycia w Kościele i podjęcia zaangażowania w dziele misyjnym Kościoła.

Missio ICON - THE MISSION OF THE CHURCH OF CHRIST IN THE ICON "AMEN